Zwiększamy sprzedaż

Poprzez działania:

Działania B2C

 • Loterie promocyjne

 • Loterie audioteksowe

 • Loterie Instant win

 • Launch produktu

 • Re-launch produktu

 • Kompleksowa obsługa prawna loterii

 • Konkursy konsumenckie

 • Konkursy i aplikacje na Facebook’u

 • Sprzedaż premiowa

 • Kreacja materiałów ATL, BTL, Digital

Działania B2B

 • Programy motywacyjne

 • Programy lojalnościowe

 • Konkursy

 • Loterie

 • Sprzedaż premiowa

 • Akcje Tailor Made w sieciach

 • Działania shopper activation

 • Działania trade marketingowe

 • Tajemniczy Klient

 • In-store marketing

Używając do tego narzędzi:

BTL

Below the line

ATL

Above the line

Digital

BTL - (z ang. Below The Line – poniżej linii) tu mamy do czynienia z działaniami głównie w punkcie sprzedaży, niebędącymi reklamą w środkach masowego przekazu.

Zakres BTL który realizujemy to:

 • Opakowania

 • Materiały POS

 • Standy i ekspozytory

 • Systemy sms premium

 • Systemy sms non-premium

 • Infolinie

 • Kupony promocyjne

ATL - (z ang. Above The Line - powyżej linii) to działania reklamowe prowadzone w mediach tradycyjnych - w tym przypadku przekaz jest publiczny i masowy.

Zakres ATL który realizujemy to:

 • Prasa

 • Billboardy

 • Radio

Digital to wszelkie działania prowadzone w mediach cyfrowych, mające na celu dotarcie do określonych grup docelowych.

Zakres Digital który realizujemy to:

 • Promocyjne strony www

 • Portale promocyjne

 • Strony mobilne

 • Aplikacje mobilne

 • Aplikacje facebook

 • Banery i nośniki internetowe

 • E-mailing

 • E-learning

 • SMS-mailing

 • Marketing mobilny