Konkurs konsumencki
- czyli jak szybko i tanio zorganizować akcję promocyjną

Konkurs konsumencki jest to – obok loterii promocyjnej – jedna z najpopularniejszych na rynku form promocji produktów. Celem organizacji konkursu jest promocja marki oraz zwiększenie sprzedaży produktów.

Drugim powodem - nie mniej ważnym - organizacji konkursu konsumenckiego z nagrodami jest zwiększenie świadomości marki oraz zwiększenie lojalności konsumentów do naszych produktów czy usług.

Zorganizuj konkurs z First Line Polska >

Dlaczego konkurs
buduje zaangażowanie konsumenta?

Decydując się na udział w konkursie konsument musi poświęcić swój czas na wykonanie zadania konkursowego (w przeciwieostwie do loterii promocyjnej, gdzie uczestnik wypełnia tylko formularz zgłoszeniowy i oczekuje na losowanie nagród). Angażuje się i wchodzi w świat marki spędzając z nią więcej czasu. Zadanie konkursowe często zapada uczestnikom konkursu w pamięć przez co osiągamy dodatkowy efekt w czasie. Konsumenci, którzy biorą udział w konkursach stają się oddanymi użytkownikami marki. Musimy jednak pamiętać, iż z powodu większego zaangażowania w konkursy bierze w nich udział zdecydowanie mniej osób niż w np. loteriach.

Drugą ważną cechą wyboru takiej mechaniki akcji przez marketerów, jest dużo szybsza i prostsza forma organizacji.

W wypadku konkursu konsumenckiego nie ma potrzeby składać wniosku do urzędu i nie trzeba czekać na wydanie pozwolenia pozwalającego na start konkursu. Ma to również wpływ na niższe koszty organizacji konkursu w porównaniu do organizacji loterii.

Umów się ze specjalistą First Line Polska aby dokonać właściwego wyboru pomiędzy loterią a konkursem.

Nie eksperymentuj.

Przykładowe
zadania konkursowe:

Aby wziąć udział w konkursie konsument powinien zakupić promocyjny produkt lub usługę, a następnie wykonać zadanie konkursowe. Zadania mogą być różne, jednak wszystkie wymagają zaangażowania ze strony konsumenta.

Przykładowe zadania konkursowe to:
 

Zorganizuj konkurs z First Line Polska >

Zgłoszenie
do konkursu

Zgłoszenia do konkursu można dokonać na 3 sposoby:

W dzisiejszych czasach zdecydowana większość marketerów decyduje się na rozwiązanie z dedykowaną stroną internetową. Formę jednak musimy dobrać do grupy docelowej. Osoby starsze, mniej zdigitalizowane mogą nie mieć możliwości oddania zgłoszenia przez internet, ale cenią sobie zgłoszenia sms. Można również zaoferować uczestnikom konkursu mix powyższych rozwiązań.

Jaka jest rola
Komisji Konkursowej?

W każdym konkursie musi zostać powołana Komisja Konkursowa, która nadzoruje prawidłowy przebieg konkursu.

Do jej obowiązków należy przeprowadzenie konkursu zgodnie z regulaminem, jak również wybór laureatów konkursu. Wyłonienie laureatów odbywa się na podstawie określonych kryteriów np.

  • najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe
  • najbardziej kreatywnej propozycji hasła
  • najbardziej oryginalnego/unikalnego zdjęcia lub filmu etc.

W mechanizmie konkursowym nie ma elementu tzw. „losowości”, ponieważ wtedy taka akcja stałaby się loterią promocyjną. Skład Komisji Konkursowej jest ustalony przed startem konkursu, a informacja o jej składzie może znajdować się w regulaminie akcji. Standardowo w Komisji konkursowej znajdują się przedstawiciele Klienta oraz Organizatora. Czasem do komisji zaprasza się specjalistów z danej branży lub znane osobistości, aby wybór Komisji był bardziej wiarygodny.

Zorganizuj konkurs z First Line Polska >

Nagrody
w konkursie konsumenckim

W konkursach mogą być do wygrania różne nagrody np. nagrody pieniężne, samochód, nagrody rzeczowe (np. z segmentu elektroniki), bony, vouchery, wycieczki czy produkty klienta. Ważne, aby do wygrania była przynajmniej jedna nagroda główna - bardziej wartościowa niż pozostałe. Taka nagroda pełni rolę „bohatera” promocji. To właśnie jej wizerunek na materiałach reklamowych promujących konkurs, będzie wpływał na decyzję konsumentów czy będą chcieli dać sobie szansę na wygraną i wziąć udział w konkursie. Pamiętać jednak należy, iż nasze działania polegające na zaoferowaniu bardzo wartościowych nagród w konkursie jak domy czy samochody, mogą byd odebrane jako niewiarygodne, a nasza marka może stracić swój wypracowany wizerunek. Subiektywny wybór Komisji może być odebrany jako „ustawiony”, a straty wizerunkowe duże. Sugerujemy, aby takie nagrody oferować w loteriach, a w konkursach dobrać równie atrakcyjne, ale nie budzące wątpliwości.

Umów się z ekspertem z First Line Polska, aby omówić możliwe zagrożenia twojego konkursu i wypracować bezpieczny scenariusz przeprowadzenia akcji.

Jaki jest optymalny
czas trwania konkursu?

Konkurs konsumencki powinien trwać nie krócej niż 2 tygodnie* – tak, aby konsumenci dowiedzieli się o akcji i zdążyli wziąć w niej udział. Nie powinien również trwać dłużej niż 8 tygodni – gdyż po takim okresie konsumenci są już znudzeni akcją i zapominają o niej.

*wyjątkiem są akcje w SoMe, które trwają najczęściej kilka dni lub tydzień.

Konkurs ogólnopolski
jako akcja „Tailor made”

Konkurs konsumencki może być akcją ogólnopolską, jednak często jest to mechanika stosowana przy akcjach „szytych na miarę”, tzw. Tailor made’owych. Takie akcje są organizowane w dedykowanej sieci handlowej i promują zakup promocyjnych produktów tylko w tych sklepach. Dlaczego tak się dzieje? Jest to sposób docenienia danej sieci i pokazania jej ważności dla producenta. Marketerzy wtedy organizują akcję „na wyłączność” dla tej sieci handlowej, pokazując ile znaczy ich wspólna relacja biznesowa. Może to być również element wypełnienia umowy handlowej pomiędzy promowaną marką, a partnerem handlowym. Większa ilość produktów zamówiona przez sieć handlową zostanie wsparta promocją sprzedaży wywołujący tak zwany efekt „push and pull”.

Zorganizuj konkurs z First Line Polska >

Podsumowanie
– dlaczego konkurs?

  • szybsze przygotowanie i organizacja akcji (niż np. organizacja loterii promocyjnej)
  • relatywnie niski budżet na organizację (w porównaniu do loterii promocyjnej lub programu lojalnościowego)
  • podkreślenie wagi relacji z partnerem biznesowym (lub spełnienie warunków umowy handlowej)
  • zwiększenie sprzedaży produktów, zbudowanie świadomości marki oraz zaangażowanie konsumentów w relację z marką

Dlaczego
z First Line Polska?