Co to jest
loteria?

Loteria promocyjna to „gra, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe” (art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy o grach hazardowych).

Loteria to narzędzie często stosowane przez marketerów do promocji swoich marek i produktów. Celem loterii jest przede wszystkim zwiększenie sprzedaży. Jej organizacja automatycznie wpływa również na zwiększenie świadomości promowanej marki. Zasadniczym elementem odróżniającym loterię od innych akcji promocyjnych (np. konkursu czy programu lojalnościowego) jest element losowości – jest to gra, której wynik jest zależny od przypadku. Dzięki niemu loteria jest postrzegana przez konsumentów jako mechanizm najbardziej fair, gdzie o wygraniu nagród decyduje „ślepy los”, a nie np. wybór Komisji. To ma wpływ z kolei na fakt, iż konsumenci dużo chętniej biorą udział w tego typu promocjach.

Jak wziąć udział
w loterii?

Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest zakupienie promowanego produktu lub usługi, a następnie zgłoszenie się do loterii. Każde zgłoszenie powinno zawierać minimalne dane pozwalające na skontaktowanie się z laureatem oraz poświadczenie dokonania zakupu — takim poświadczeniem może byd paragon fiskalny lub faktura. W swoim zgłoszeniu uczestnik rejestruje nr paragonu oraz np. datę zakupu i numer NIP sprzedawcy, oraz swoje dane. Zgłoszenie do loterii może odbywać się różnoraki sposób:

 • przez stronę www
  – gdzie organizator buduje dedykowany do loterii landing page zawierający m.in. formularz zgłoszeniowy, formularz kontaktowy, opis nagród oraz regulamin loterii
 • przez SMS
  – kiedy to uczestnik dokonuje zgłoszenia poprzez wysłanie sms’a zawierającego nr dowodu zakupu pod numer wykupiony na potrzeby loterii
 • w punkcie sprzedaży
  – kiedy to uczestnik od razu w miejscu sprzedaży - w punkcie obsługi klienta lub u hostessy dokonuje zgłoszenia do loterii
 • przez infolinię
  - tą formą bardzo często realizowane są zgłoszenia w mechanizmach instant win umieszczonych w produktach
 • przez aplikację
  sieci handlowej lub apkę należącą dla danej marki

Zorganizuj loterię z First Line Polska >

Czy w zgłoszeniu do loterii
musimy użyć numeru z paragonu?

Nie. Zamiast nr dowodu zakupu uczestnik może zgłosić do loterii unikalny kod, który organizator przed startem akcji zaimplementuje na promowany produkt. Może to być kod nadrukowany pod nakrętką, kod umieszczony w wewnętrznej warstwie naklejki na opakowaniu lub kod w postaci insertu dodanego do produktu. Implementacja takiego kodu wymaga współpracy z klientem i konieczności wcześniejszego zaplanowania produkcji. Mamy ogromne doświadczenie i pomagamy naszym międzynarodowym klientom w zastosowaniu takich rozwiązań bezpośrednio w ich fabrykach na linii produkcyjnej lub ich magazynach.

Po dokonaniu zgłoszenia uczestnik nie musi już wykonywać żadnych dodatkowych zadań – i to dlatego właśnie loteria cieszy się największym uznaniem wśród konsumentów, ponieważ nie wymaga od nich dużego zaangażowania. Stąd również to organizacja loterii przynosi największe ilości zgłoszeń i wzrosty sprzedaży.

Zorganizuj loterię z First Line Polska >

Rodzaje losowań
- urny i urządzenia losujące

Wyłonienie laureatów odbywa się przez losowanie przeprowadzane zgodnie z regulaminem. Częstotliwość losowań zależy od długości planowanej akcji oraz od budżetu przeznaczonego na nagrody. Naszym zadaniem jest zaproponowanie najbardziej optymalnego podziału nagród. Celem jest zmaksymalizowanie szans na wygraną uczestnika, ponieważ im większe będzie miał szanse, tym chętniej weźmie udział w naszej loterii.

Najczęściej losowania odbywają się w cyklach: dziennych, tygodniowych lub miesięcznych a na koniec loterii losowana jest nagroda główna.

Urządzenie losujące musi posiadać homologację, musi być zarejestrowane we właściwym oddziale celno-skarbowym, jak również posiadać pozytywną opinię techniczną wydaną przez certyfikowaną Jednostkę Badającą znajdującą się na liście Ministerstwa Finansów. Zarówno podczas losowania, jak i przez cały czas trwania akcji, nad prawidłowością jej przebiegu czuwa specjalna Komisja Loteryjna, w skład której wchodzą osoby przeszkolone z zakresu ustawy o grach hazardowych. Rolą Komisji Loteryjnej jest nadzorowanie, aby loteria odbyła się zgodnie z zapisami regulaminu, decyzji oraz ustawy hazardowej.

Zorganizuj loterię z First Line Polska >

Jak zorganizować
loterię?

Aby zorganizować loterię, należy stworzyć regulamin loterii zgodny z ustawą o grach hazardowych, w którym opisane będą zasady akcji, czas trwania oraz nagrody możliwe do wygrania w loterii. Następnie należy wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na organizację loterii do Izby Administracji Skarbowej, która ma urzędowo 2 miesiące na wydanie decyzji. W związku z tym należy wystąpić do urzędu z takim wnioskiem najlepiej co najmniej 2 miesiące przed planowanym startem akcji.

Należy pamiętać, że loterię można urządzać tylko i wyłącznie na podstawie udzielonego zezwolenia. Zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej udziela Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (dawniej Izby Celnej), a kontrolę organizacji loterii wykonują Urzędy Celno-Skarbowe. Organizacja loterii bez uzyskanego pozwolenia naraża Organizatora na konsekwencje karnoskarbowe.

Wniosek o pozwolenie na urządzenie loterii musi zawierać:

 • regulamin loterii określający zasady akcji
 • gwarancję bankową poświadczającą zabezpieczenie finansowe na kwotę wartości puli nagród,
 • aktualne zaświadczenia z urzędu skarbowego, urzędu celnego i ZUSu
 • dokumenty finansowe Organizatora.

W trakcie procedowania wniosku przez urząd, mamy czas na prace przygotowawcze takie jak zaprojektowanie layout’ów komunikacji loterii, zbudowanie i zaprogramowanie landing page’a oraz/lub systemu sms, produkcję mat. POS, ich dystrybucję do punktów sprzedaży oraz zakup nagród. Po wydaniu decyzji przez Izbę Administracji Skarbowej, należy ją z urzędu odebrać, dokonując opłaty w wysokości 10% wartości puli nagród brutto w loterii.

Gdzie można
zorganizować loterię?

W zależności od potrzeb i założeń loterię można zorganizowad w skali ogólnokrajowej lub w dedykowanych województwach Polski. Np. w okresie wakacyjnym chcemy zorganizować loterię tylko w rejonach nadmorskich – w takim wypadku będzie wtedy ograniczona do województw z linią brzegową nad Morzem Bałtyckim.

Loterię możemy również zorganizować tylko dla klientów konkretnej sieci handlowej. Jest to tzw. loteria „tailor made”, czyli potocznie zwana „szyta na miarę”. Jest to dobre narzędzie negocjacji handlowych. Sieć zobowiązuje się zakupić większą ilość naszych produktów niż zwykle, a my organizujemy loterię, aby wesprzeć odsprzedaż tych towarów. Mamy wtedy do czynienia z zasadą push&pull.

Zorganizuj loterię z First Line Polska >

Jakie wyróżniamy
rodzaje loterii?

Możemy wyróżnić kilka rodzajów loterii z uwzględnieniem mechaniki, miejsca organizacji i zasad zgłoszenia oraz wyłaniania nagród, tj.:

 • loteria promocyjna – loteria, w której Uczestnik dokonuje bezpłatnego zgłoszenia np. przez stronę internetową
 • loteria audioteksowa – loteria, w której Uczestnik dokonuje zgłoszenia za pomocą sms’a lub połączenia telefonicznego o podwyższonej opłacie
 • loteria instant win – to mechanizm loterii, w którym do wygrania mamy tzw. nagrody natychmiastowe, czyli takie o których wygraniu uczestnik dowiaduje się „tu i teraz” tj. od razu po dokonaniu zgłoszenia (nie musi czekad na losowanie).
 • loteria zdrapkowa – to mechanizm, w którym losem otrzymanym w loterii jest zdrapka, uzyskana przez uczestnika za zakup promowanego produktu, po zdrapaniu której Uczestnik dowiaduje się czy i ewentualnie co wygrał.
  Nowoczesnym wariantem tego typu mechanizmu, jest tzw. „zdrapka wirtualna”, gdzie uczestnik zgłasza się do loterii poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej loterii, a następnie zdrapuje wirtualne pole zdrapkowe bezpośrednio na ekranie swojego smartfona.
 • loteria tailor made (szyta na miarę) – loteria organizowana w konkretnej sieci handlowej.

Loteria promocyjna
– rozliczenie podatkowe nagród

Kwestie rozliczenia podatku dochodowego od wygranych w loteriach regulują przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a tej ustawy wygrane w loteriach promocyjnych – przy założeniu, że jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 złotych brutto – są zwolnione z podatku dochodowego. Oznacza to, że podatek należy odprowadzić od nagród, których wartość przekracza tę kwotę. Obowiązek opłacenia tego podatku leży po stronie zwycięzcy. Dobrą praktyką rynkową jest opłacenie tego zobowiązania przez organizatora w imieniu zwycięzcy. Dlatego organizatorzy loterii zobowiązani są pobierać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody brutto w momencie ich wydania, a następnie przekazują go do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.

Zorganizuj loterię z First Line Polska >

Chcesz zorganizować loterię?
Zrobimy to za Ciebie!

Co zyskujesz wybierając FL jako organizatora Twojej loterii?

Zorganizuj loterię z First Line Polska >