Na czym polega
program motywacyjny?

Program motywacyjny to krótko lub średniookresowa akcja promocyjna, w czasie której Uczestnicy za sprzedaż i promowanie produktów marki otrzymują określone korzyści. Program motywacyjny jest skierowany najczęściej do sił sprzedaży, u których chcemy zwiększania zaangażowania w dystrybucję produktów marki. Uczestnicy muszą zrealizować cele wyznaczone przez Organizatora a w zamian otrzymują gratyfikację. Przykładowe zadania, za które Uczestnicy mogą otrzymad nagrody to:

  • osiągnąć konkretny target sprzedażowy poprzez zwiększenie wartości zamówień u swoich klientów hurtowych czy detalicznych (np. 20% więcej niż w analogicznym okresie w zeszłym roku)
  • wprowadzić nowy produkt do określonej liczby sklepów
  • zrobić „wystawkę”/ekspozycję sprzedażową w sklepach etc.
  • Nagrodami w programie motywacyjnym mogą być nagrody rzeczowe oraz pieniężne. Popularną i lubianą przez Uczestników w ostatnim czasie formą nagradzania jest mechanizm w którym Uczestnik od każdego sprzedanego produktu powyżej targetu otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Czyli im więcej sprzeda produktów, tym większy otrzyma bonus. Środki pieniężne są przelewane na dedykowaną Uczestnikowi indywidualną kartę przedpłaconą przekazaną przez Organizatora. Taka karta może być specjalnie obrandowana marką lub logotypem programu. Często w programach motywacyjnych dla sił sprzedaży używamy nagród związanych z motorsportem np. eventów wyścigowych czy rajdowych na torze z mistrzami Europy lub Polski w danej kategorii.

    Zorganizuj Program motywacyjny z First Line Polska >

Do kogo jest kierowany
program motywacyjny?

Uczestnikami programu motywacyjnego mogą być:

  • przedstawiciele handlowi, których chcemy zmobilizować od zwiększenia sprzedaży asortymentu marki do sklepów/dystrybutorów
  • dystrybutorzy, których chcemy zachęcić do większego zatowarowania naszymi produktami
  • detaliści, których chcemy zachęcić do wylistowania produktu i jego sprzedaży
  • sprzedawcy w sklepach/punktach sprzedaży, do polecania naszych produktów

Jak działa
program motywacyjny?

Cała komunikacja programu motywacyjnego może opierać się na dedykowanej platformie zbudowanej na potrzeby programu, na której Uczestnicy widzą swoją historię sprzedaży, targety do zdobycia, mogą rejestrować swoją sprzedaż, upload’ować faktury, zdjęcia ekspozycji etc. Taki mechanizm organizacji pozwala kompleksowo zarządzać projektem, jak również umożliwia sprawną komunikację z Uczestnikami. Daje też możliwośd dla marketerów na efektywne zarządzanie programem z dashboardu dostępnego w panelu raportowym.

Jedną z głównych zalet organizacji programu motywacyjnego jest optymalizacja kosztów, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów marki. Dlaczego? Organizacja programu motywacyjnego zwiększa sprzedaż produktów marki, bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników, gdyż pracę tę wykonują osoby biorące udział w programie. Wszystko opiera się na określeniu konkretnego celu i nagrodzenia jego osiągnięcia. Jeżeli do odebrania będzie atrakcyjny benefit, Uczestnicy będą chętnie i aktywnie brali udział w programie. Będą promować i sprzedawać produkty marki, mając na celu realizację swoich targetów – co pozwoli im finalnie odebrać nagrodę, która po spełnieniu określonych celów - jest gwarantowana.

Zorganizuj Program motywacyjny z First Line Polska >

Dlaczego
z First Line Polska?